ROAD TO RECOVERY STORY: Medisana

Interview met Maurice Jongen, directeur Medisana Benelux over communicatie in crisistijd

Wat betekent de coronacrisis voor Medisana? 
Ik denk dat de coronacrisis impact heeft op elk bedrijf, dus ook op Medisana. Zowel positieve alsook negatieve impact. Neem bijvoorbeeld België waar wij op dit moment nauwelijks verkopen doordat simpelweg de winkels gesloten zijn. Alleen mondjesmaat komen er nog wat bestellingen van online retailers. Promoties worden geannuleerd of doorgeschoven. Het vergt een andere manier van werken waarbij je juist moet zoeken naar de mogelijkheden in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten. Nederland loopt nog redelijk door en we zien een groei bij de online retailer. In de winkels loopt het ook terug doordat ze aan de ene kant natuurlijk minder bezoekers krijgen en aan de andere kant wordt ook de kraan dichtgedraaid en zorgvuldiger ingekocht. Al met al hebben we de eerste maanden een mooie groei laten zien, maar ik verwacht wel nog een zekere impact als de huidige regels gehandhaafd gaan worden. De kracht van ons bedrijf was echter altijd al het snel inspelen op ontwikkelingen en het meebewegen met de markt en dat blijkt nu belangrijker dan ooit.   

Op welke wijze bereikt Medisana haar doelgroep? 
Enerzijds bereiken we veel van onze doelgroep via de socialmediakanalen. Waar we een aantal jaren geleden zijn gestart met meer in te zetten op social media, onder andere door samenwerkingen met influencers en brand-ambassadeurs, zie je nu dat dit extra vruchten afwerpt omdat we noodgedwongen veel tijd over hebben om onze socialmediakanalen te checken. Anderzijds is het echter onze kracht om onze doelgroep te bereiken via meerdere kanalen zoals bijvoorbeeld ook sportsponsoring, zo zijn we al acht seizoenen rugsponsor bij Roda JC Kerkrade. Verder bereiken we onze doelgroep tegenwoordig ook via onze klanten waarmee we samen inzetten op exposure. De laatste tijd zetten we ook meer in op snelwegreclame omdat je hiermee natuurlijk een miljoenenpubliek bereikt. Maar ook hier heeft de coronacrisis natuurlijk impact. Sport ligt compleet stil en het aantal passanten op de snelweg is helaas minder. 

Welke rol spelen de media hierin? 
Ik ben van mening dat je juist nu moet investeren in exposure mits dit natuurlijk verantwoord mogelijk is. Ik hoor echter steeds vaker dat ondernemers de hand op de knip houden wat natuurlijk van een kant wel logisch is. Maar aan de andere kant biedt deze tijd wel kansen, en kansen zijn er om aan te grijpen. Van stilzitten is volgens mij nog nooit iemand beter geworden. Wij hebben als bedrijf helaas geen oneindig marketingbudget dus we zullen hier altijd heel selectief naar moeten kijken en de spreekwoordelijke krenten uit de pap moeten halen, iets wat ons altijd aardig goed lukt. De media in al zijn facetten speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. De kunst is echter om net de juiste uitingen te vinden voor je merk. Uitingen die aan de ene kant voldoende exposuremogelijkheden bieden en aan de andere kant ook passen bij het merk en daarnaast uiteraard een verantwoorde investering zijn. www.medisana.nl