Waarom bioscoopreclames langer blijven hangen in je brein

Bioscoopreclames effectiever dan reclame op andere mediaplatforms
Uit een nieuwe neurowetenschappelijke studie blijkt dat bioscoopreclames consistent het geheugen meer activeren en meer persoonlijke betrokkenheid opwekken dan andere media.

Een publiek (dat een film verwachtte) werd opgesteld in een bioscoopomgeving met headsets om de hersenactiviteit te monitoren, en blootgesteld aan 30 minuten bioscoopinhoud, inclusief reclamefilmpjes en trailers. Groepen respondenten kregen verschillende reclamefilmpjes te zien.

Film bleek de hersenactiviteit te verhogen op alle gemeten neurowetenschappelijke gebieden. Uit de resultaten kwam naar voren dat bioscoopreclames persoonlijk relevanter aanvoelen voor kijkers en ‘sterk gecodeerd’ worden in het onbewuste geheugen, waardoor de kijker zich de reclameboodschap, het merk, de emoties en de creatieve inhoud beter kan herinneren.

Meer persoonlijk betrokken bij bioscoopreclames
Ook bleek uit het onderzoek dat bioscoop ‘bijzonder sterk’ is in het creëren van persoonlijke betrokkenheid in vergelijking met andere mediakanalen. Deze vergelijkingen zijn gebaseerd op een reeks NeuroInsight-onderzoeken voor verschillende kanalen.

Radio en sociale media stonden het dichtst bij bioscoopreclame, waarbij de betrokkenheid bij reclamefilmpjes in de bioscoop gemiddeld +11% en +9% hoger lagen dan social media en radio. De relatief goede score van zowel radio en social media laat zich verklaren door de meer persoonlijke aard van deze twee en met de specifieke sociale inhoud. Het verschil in betrokkenheid bij bioscoopreclame ten opzichte van reclame op TV, buitenreclame en website is fors groter. 

Ook bleek uit het onderzoek dat bioscoopreclames over het algemeen beter onthouden worden dan andere reclames. Dit kan gelegen zijn aan het feit dat de inhoud enorm gericht is op individuen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van bioscoopreclamebureau Pearl & Dean door bureau NeuroInsight.