ROAD TO RECOVERY STORY: Hesi duurzame verwarming en zonnepanelen

Interview met Roy Simons, directeur van Hesi

Wat betekent de coronacrisis voor Hesi:
Deze crisis heeft ervoor gezorgd dat we allemaal anders zijn (moeten) gaan denken en handelen. Op heel veel aspecten van het privé en zakelijke leven heeft het invloed en zal het waarschijnlijk ook lang invloed blijven hebben. Door snel, nog voor de officiële RIVM-maatregelen, te reageren, hebben we onzekerheid bij onze medewerkers en klanten weten weg te nemen. Zo werden de bedrijfswagens voorzien van handdesinfectiematerialen en werd medewerkers met verkoudheidsklachten verzocht thuis te blijven.

Daar wij veel bij de mensen thuis komen, wordt ook altijd vooraf overlegd of een afspraak ter plekke verantwoord is. Een adviesgesprek kan op verzoek van de klant ook telefonisch of per videogesprek plaats vinden. En tijdens onderhoud/installatie van een CV-installatie of zonnepanelen is het meestal geen probleem om voldoende afstand te houden.

Verder zijn we natuurlijk afhankelijk van vele leveranciers die ook te kampen hebben met langere levertijden en onderdelen die tijdelijk niet leverbaar zijn. Gelukkig hebben we een groot magazijn met veel voorraad en zijn er nog geen stagnaties opgetreden. Maar de toekomst is nog te onzeker, dus we moeten constant proactief op zoek zijn naar alternatieven, zodat wij 24 uur per dag klaar kunnen staan voor onze klanten. Met andere woorden, niet alleen zorgen voor duurzame producten en diensten, ook een duurzame relatie met onze klanten staat hoog in het vaandel bij Hesi.

Op welke wijze bereikt Hesi haar doelgroep?
Juist nu is het belangrijk om de marketingactiviteiten niet te staken of op een laag pitje te zetten. Mensen zijn noodgedwongen veel aan huis gekluisterd en daardoor vallen veel media-uitingen, die buiten plaatsvinden, af. Via mailings, Google Campagnes, social media en radioreclame op Qmusic en 100.5 bereiken wij onze doelgroepen in Nederland en Duitsland.

Welke rol spelen de media hierin?
Voor de crisis waren we volop in het straatbeeld vertegenwoordigd met onze campagnes op abri’s langs de weg en in bushokjes. Ook de reclame-masten in Schinnen en Maastricht langs de snelweg zijn bij veel mensen bekend. Daar mensen nu veel thuis blijven en werken is die zichtbaarheid voor een groot gedeelte afgenomen. Daarom zijn de reclames op de radio en online van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat we toch op het netvlies (of in dit geval trommelvlies bij de radioreclame van Qmusic) blijven staan. En met de gratis verdubbeling van het aantal radioreclames op Qmusic helpt de media om de coronacrisis te kunnen doorstaan. www.hesi.eu