Hoe worden luistercijfers gemeten?

Elke maand rond de 22ste verschijnen de nieuwe luistercijfers van alle grote radiostations in Nederland. Meerdere keren per maand wordt aan ons de vraag gesteld hoe deze cijfers nu eigenlijk gemeten worden. En zijn deze cijfers wel representatief? Wij zochten het voor je uit.

Het Nationaal Luister Onderzoek (NLO) waar alle grote radiozenders bij zijn aangesloten, wordt uitgevoerd door marktonderzoeksbureau GFK. Opdrachtgever voor het onderzoek zijn de radiostations, de mediabureaus die de reclamecampagnes verkopen en de bond van adverteerders.

Radiostations bepalen mede aan de hand van de luistercijfers hoe hun programmering eruit ziet. Daarnaast zijn de gegevens van belang om reclameruimte te verkopen. Het geeft adverteerders inzicht in hoeveel en welke luisteraars ze bereiken met hun campagne.

In het onderzoek zitten landelijke en regionale zenders, publieke en commerciële stations. Het onderzoek is opgericht vanuit een breed draagvlak van marktpartijen, aanbieders en afnemers van reclameruimte op de radio. Het doel van NLO is om een betrouwbaar, valide en transparante maatstaf neer te zetten.

Radiolog

Voor het NLO wordt gebruik gemaakt van 7500 zogenaamde panelleden die gedurende een week per kwartier bijhouden naar welke radiozender ze luisteren. Dit vullen zij in in een zogenaamd radiolog. Dat doen zij elke twee maanden met een maximum van 12 keer.

Het luistergedrag kan zijn via de FM, maar ook digitaal of via DAB.  De respondenten kunnen de gegevens op papier, online of mobiel invullen. Op dit moment wordt 94% online ingevuld.

Representativiteit

Om het NLO representatief te houden worden de deelnemers willekeurig door een computer gekozen en daarna telefonisch benaderd of ze willen deelnemen aan het onderzoek. Om het onderzoek een continue karakter te geven komen er elke week nieuwe respondenten bij en vallen de oudste af. 

In dit artikel vind je de laatste luistercijfers gemeten in mei 2021 ( bron Adformatie 25 mei 2021)