Bereik meer met radioreclame

De meeste ondernemers weten dat marketing belangrijk is. De meerderheid doet dan ook ‘iets aan marketing’, maar minder dan een kwart heeft een effectief marketingplan.

De basis van een succesvolle campagne is het formuleren van doelstellingen: helder, meetbaar en haalbaar. Om doelstellingen te realiseren, is het van belang om het gedrag van je doelgroep goed in kaart te hebben. Waar zit de doelgroep die de boodschap moet ontvangen? Wat doen ze door de dag heen, welke media gebruiken ze? Zijn ze geïnteresserd in muziek of juist in actualiteit? Zijn ze continu online of brengen ze veel tijd door in de auto? Het gedrag en de interesses van de doelgroep zijn leidend bij de middelenkeuze. Wat de doelgroep ook doet, grote kans dat je ze via radioreclame bereikt.

Radio bereikt elke week 13 miljoen Nederlandse luisteraars. Gemiddeld luistert men bijna 2 uur per dag naar radio, met name in de spitsuren. Bovendien heeft radio als enige medium een bijzondere eigenschap: onderzoek toont aan dat radiospots effect hebben, zelfs wanneer luisteraars op hetzelfde moment iets anders aan het doen zijn. FM/kabel is veruit de grootste distributeur van het radiosignaal. En live radio is verreweg de grootste luisteractiviteit. Het aandeel van live radio bedraagt in 2018 bijna driekwart van het totale luistervolume. In de leeftijdscategorie 35 – 64 jaar heeft live radio luisteren het grootste aandeel van de totale luistertijd. Mensen luisteren vooral overdag, tussen 6 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds. Genoeg tijd om de doelgroep dagelijks te bereiken.
Radio is ook een multi-tasking medium. 76% van de luistertijd wordt gecombineerd met een andere taak, zoals werken of autorijden. 19% van de luistertijd wordt gecombineerd met het consumeren van andere media.
Radio is er dus vaak ‘bij’.

De keuze voor de radiozender hangt af van de doelgroep die je wilt bereiken. Het radiolandschap in Nederland is divers: er zijn nieuwszenders, jongerenzenders, zenders met klassieke muziek of juist non-stop popmuziek. Die zijn weer verdeeld onder grote en kleine stations en publieke en commerciële zenders. Er zijn zenders die landelijk op FM te beluisteren zijn, alleen regionaal of juist alleen digitaal, via internet en DAB. Daarnaast is het Umfeld waarin je de doelgroep kan bereiken via radio bepalend: luistert je doelgroep naar talk radio of naar muziekstations? Wil je meer weten over de mogelijkheden van radioreclame in Limburg, neem dan contact op met ons.

Bronnen: Tijd 2018 Bron: Commissariaat voor de Media
Jaarbericht 2017 van het comité, De Staat van het MKB 2017
https://nationaalluisteronderzoek.nl/
https://rab.radio/uploads/pdf/Brochure_MediaTijd_2018 https://rab.radio/onderzoek/radioreclame-effecten/radioreclame-werkt-ook-onbewust/